8 loại công trình được đề xuất miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng đề nghị 8 loại công trình được miễn giấy phép vun đắp.


Bộ Xây dựng đang đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh nhà đất và Luật Quy hoạch thị thành.


Đối với Luật Xây dựng 2014, cơ quan này đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 89 của Luật 3 trường hợp được miễn giấy phép vun đắp: Công trình thuộc công trình đầu tư vun đắp được Chánh án Tòa án quần chúng. # vô thượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng. # vô thượng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định đầu tư; Công trình vun đắp thuộc công trình tăng trưởng thị thành, tăng trưởng nhà đất đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được chuẩn y và đã được cơ quan trình độ về vun đắp giám định kiểu dáng khoa học/ kiểu dáng bản vẽ thi công; Công trình vun đắp màn hình chuyên lăng xê ngoài trời có diện tích 1 mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng lăng xê có diện tích 1 mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim khí hoặc nguyên liệu vun đắp tương tự gắn vào công trình vun đắp có sẵn; bảng lăng xê đứng độc lập có diện tích 1 mặt dưới 40m2.

giấy phép xây dựng,Bộ Xây dựng,quy hoạch chi tiết,Luật Xây dựng
Bộ Xây dựng đề nghị miễn phép cho công trình nhà đất có quy hoạch chi tiết 1/500 (Ảnh minh họa).


Lý giải việc đề nghị đối tượng công trình miễn giấy phép vun đắp này, Bộ này cho rằng, các công trình thuộc công trình đầu tư vun đắp được Chánh án Tòa án quần chúng. # vô thượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng. # vô thượng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định đầu tư đã được điều hành phê duyệt việc giám định công trình, giám định kiểu dáng khoa học/kiểu dáng bản vẽ thi công tương tự như các công trình thuộc công trình do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định đầu tư. Do vậy, việc miễn giấy phép vun đắp cho công trình này là không được lãng quên và hợp lý, xin hứa tính tương thích về thẩm quyền quy định đầu tư của những người đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương.


Đối với công trình vun đắp thuộc công trình tăng trưởng thị thành, tăng trưởng nhà đất đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được chuẩn y và đã được cơ quan trình độ về vun đắp giám định kiểu dáng khoa học/ kiểu dáng bản vẽ thi công đã được điều hành phê duyệt việc chuẩn y quy hoạch chi tiết 1/500 và giám định kiểu dáng khoa học/ kiểu dáng bản vẽ thi công. Ngoài ra, công trình quy mô lớn còn phải chịu sự rà soát công việc nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác, dùng. Do vậy, cần bỏ giấy phép vun đắp đối với các công trình này nhằm đơn giản hóa hồ sơ vun đắp, không tốn thời kì, giá bán cho tổ chức.


Đối với công trình vun đắp màn hình chuyên lăng xê ngoài trời có diện tích 1 mặt dưới 20m2; biển hiệu, bảng lăng xê có diện tích 1 mặt dưới 20m2 kết cấu khung kim khí hoặc nguyên liệu vun đắp tương tự gắn vào công trình vun đắp có sẵn; bảng lăng xê đứng độc lập có diện tích 1 mặt dưới 40m2: Luật Quảng cáo năm 2012 đã miễn giấy phép vun đắp đối với các công trình này, nhưng Luật Xây dựng năm 2014 chưa cập nhật.


Theo giám định của Bộ này, việc nghiên cứu, sửa đổi 1 số quy định của các Luật trên là nhằm toá gỡ các cạnh tranh, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng trong đầu tư buôn bán cho tổ chức; cam đoan tính hợp nhất, đồng bộ của bộ máy luật pháp về đầu tư, buôn bán, quy hoạch.

Tại dự thảo luật sửa đổi, Bộ Xây dựng đề nghị còn 8 loại công trình được miễn giấy phép vun đắp gồm:

– Công trình bí ẩn nhà nước, công trình vun đắp theo lệnh nguy cấp và công trình nằm trên gianh giới của hai tổ chức hành chính cấp tỉnh trở lên;

– Công trình đã được cơ quan trình độ về vun đắp giám định kiểu dáng vun đắp và thuộc công trình đầu tư vun đắp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đầu tư hoặc thuộc công trình tăng trưởng thị thành, công trình tăng trưởng nhà đất, công trình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu khoa học cao đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được chuẩn y;

– Công trình vun đắp trợ thì chuyên dụng cho thi công vun đắp công trình chính;

– Công trình vun đắp theo tuyến ngoài thị thành nhưng thích hợp với quy hoạch vun đắp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng lòng về hướng tuyến công trình;

– Công trình vun đắp màn hình chuyên lăng xê ngoài trời có diện tích 1 mặt dưới 20 m2; biển hiệu, bảng lăng xê có diện tích 1 mặt dưới 20 m2 kết cấu khung kim khí hoặc nguyên liệu vun đắp tương tự gắn vào công trình vun đắp có sẵn; bảng lăng xê đứng độc lập có diện tích 1 mặt dưới 40 m2;

– Công trình vun đắp ở nông thôn thuộc gianh giới chưa có quy hoạch tăng trưởng thị thành và quy hoạch chi tiết vun đắp được duyệt; nhà đất riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà đất riêng lẻ vun đắp trong khu giữ giàng, khu di tích lịch sử – văn hóa;

– Công trình tu tạo, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không khiến đổi thay kết cấu chịu lực, không khiến đổi thay công năng dùng, không khiến tác động tới môi trường, an toàn công trình;

– Công trình tu tạo, cải tạo khiến đổi thay kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với tuyến phố trong thị thành có đề nghị về điều hành kiến trúc.

Hồng Khanh

Đề xuất tước giấy phép xây dựng chung cư Mỹ Sơn và phạt 1,5 tỷ đồng

Đề xuất tước giấy phép vun đắp chung cư Mỹ Sơn và phạt 1,5 tỷ đồng

UBND huyện Thanh Xuân đề nghị UBND TP. Hà Nội hình thức xử phạt 1,5 tỷ đồng và tước quyền dùng Giấy phép vun đắp được cấp đối với công trình vun đắp chung cư Mỹ Sơn.

Xin giấy phép xây dựng tại TP.HCM chỉ mất 50.000 đồng

Xin giấy phép vun đắp tại TP.HCM chỉ mất 50.000 đồng

Việc cấp giấy phép vun đắp nhà đất riêng lẻ trên gianh giới tỉnh thành HCM chỉ mất 15 ngày với lệ phí chỉ 50.000 đồng/giấy phép.

TP.HCM sẽ cấp giấy phép xây dựng trực tuyến từ tháng 10

TP.HCM sẽ cấp giấy phép vun đắp trực tuyến từ tháng 10

UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh quy trình cấp phép vun đắp trực tuyến, thuộc thẩm quyền của Sở và của các huyện huyện, để trong tháng 10/2017 sẽ chính thức vận dụng.

Trả lời