Muốn tách thửa đất ở Hà Nội cần những điều kiện gì?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, tư nhân trên gianh giới.

Theo đó, để được tách thửa, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải cam đoan đủ các điều kiện như: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới vun đắp (đường dừng cho phép vun đắp công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên; Có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với địa bàn các xã, xã và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) đối với các xã còn lại theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND.

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, quy hoạch

Thửa đất nằm trong các công trình vững mạnh bất động sản theo quy hoạch không được tách thửa (Ảnh minh họa).

Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi tiêu dùng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc địa bàn các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc địa bàn các xã, xã và các xã biên cương.

Trường hợp, ví thử người tiêu dùng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không cam đoan các điều kiện quy định ngoài ra có thể hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách không cam đoan các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

Nếu thửa đất đang tiêu dùng được hình thành từ trước ngày 10/4/2009 có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu quy định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực thì người đang tiêu dùng đất được cấp Giấy chứng thực. Việc vun đắp bất động sản, công trình trên thửa đất đó phải theo quy định.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng quy định 5 trường hợp không được phép tách thửa.

Cụ thể, thửa đất nằm trong các công trình vững mạnh bất động sản theo quy hoạch, các công trình đấu giá quyền tiêu dùng đất theo quy hoạch để vun đắp bất động sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chuẩn y;

Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành giấy tờ mua nhà, cấp Giấy chứng thực theo quy định;

Thửa đất gắn liền với nhà vi la thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà vi la giữ giàng, tôn tạo theo Quy chế chủa quản, tiêu dùng nhà vi la cũ được vun đắp trước năm 1954 trên gianh giới Thành phố;

Đất thuộc địa bàn Nhà nước đã có ban bố thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013;

Và các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất theo quy định của luật pháp.

Trường hợp, ví thử người tiêu dùng đất xin tách thửa đất mà thửa đất được hình thành không cam đoan các điều kiện quy định ngoài ra có thể hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới đủ điều kiện quy định thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất cho thửa đất mới.

Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách không cam đoan các điều kiện quy định thì không được phép tách thửa.

TP sẽ không cấp Giấy chứng thực, không khiến cho giấy tờ thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền tiêu dùng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền tiêu dùng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có 1 hoặc nhiều thửa đất không cam đoan các điều kiện.

Hồng Khanh

Năm 2017, TP.HCM sẽ hoàn tất cấp sổ đỏ cho người dân

Năm 2017, TP.HCM sẽ hoàn thành cấp sổ đỏ cho người dân

UBND TP.HCM cách đây không lâu đã giao UBND 24 quận huyện trong năm 2017 phải hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, tư nhân, cộng đồng dân cư.

Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất mua bán viết tay

Hướng dẫn khiến cho sổ đỏ cho nhà đất mua bán viết tay

Video dưới đây sẽ chỉ dẫn cụ thể cho độc giả về quy trình cấp sổ đỏ cho nhà đất mua bán bằng giấy tay

Quy trình sang tên sổ đỏ

Quy trình sang tay sổ đỏ

Quy trình sang tay sổ đỏ sẽ được bạn mường tưởng tiện lợi nhờ video dưới đây. Bạn hãy tham khảo nhé.

Trả lời